Outplacement PlanActing

 
 
OUTPLACEMENT PLANACTING

Outplacement PlanActing jest to usługa wybierana przez Pracodawcę w celu zapewnienia swojemu pracownikowi profesjonalnego wsparcia w procesie zmiany zawodowej. Każda trudna sytuacja w życiu zawodowym taka jak np. odejście z pracy, jest sytuacją szczególnie stresującą, ale także umożliwiającą doświadczenie zmiany i odkrycie w sobie nowych talentów i kompetencji. Umiejętnie spojrzenie na taką sytuację sprawia, że odchodzący pracownik otrzymuje szansę do rozwoju, a Pracodawca buduje dobre wrażenie i wzbogaca swój pozytywny wizerunek na rynku.

Nasz unikatowy program obejmuje szereg działań związanych z pracą nad potencjałem odchodzącego pracownika. Koncentrujemy się na jego mocnych stronach i oferujemy wsparcie coachingowe dające konkretne efekty realizujące politykę personalną organizacji. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze rezultaty w procesie zmiany zawodowej uzyskuje się podczas procesu, który zawiera następujące obszary:

TALENTY – koncentracja na mocnych stronach (przy użyciu narzędzi diagnostycznych)
PRZEKONANIA – praca z przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi
NARZĘDZIA COACHINGU KARIERY – Plan działania, CV, List Motywacyjny, Rozmowa Rekrutacyjna
PROFESJONALNE WSPARCIE – psychologiczno – mentoringowe

Outplacement PlanActing jest programem maksymalnie zindywidualizowanym. Jego celem jest podniesienie kompetencji odchodzącego pracownika, ale także umiejętności adaptacji zawodowej na rynku pracy. Poprzez pracę nad potencjałem rośnie energia do działania, która bezpośrednio przekłada się na realizację działań budujących pozytywny wizerunek Pracodawcy, a także uniknięcie sytuacji konfliktowych wewnątrz i na zewnątrz firmy.

 
 
My Plan