Co nas wyróżnia

METODA REKRUTACYJNO-COACHINGOWA

Metoda rekrutacyjno-coachingowa to innowacyjne rozwiązanie metodologiczne wspierające proces rekrutacji. Umożliwia rozpoznanie autentycznych wartości, które kierują decyzjami kandydata poprzez identyfikację przekonań i postaw w dotychczasowym życiu zawodowym.

Struktura rozmowy rekrutacyjnej metodą coachingową obejmuje audyt wartości kandydata, pogłębiony wywiad behawioralny, pracę z przekonaniami i postawami oraz odkrywanie talentów u kandydata. Dzięki tej nowoczesnej metodzie ukazujemy potencjał zawodowy kandydata w szerszej perspektywie, wykraczającej poza standardowy zakres oczekiwań na danym stanowisku pracy. Prowadzenie procesu rekrutacji metodą coachingową pozwala na wyłonienie najlepszego kandydata nie tylko pod kątem posiadanych umiejętności twardych, ale także ze względu na jak najlepsze dopasowanie do środowiska pracy i kultury organizacji. Jednocześnie, metoda rekrutacyjno-coachingowa zwiększa efektywność procesu rekrutacyjnego – facylituje adaptację zawodową oraz umożliwia wdrożenie nowego pracownika do organizacji w znacznie krótszym czasie.

W naszej pracy wykorzystujemy elementy z obszaru zarządzania ryzykiem, dlatego celem stosowania metody rekrutacyjno-coachingowej jest przede wszystkim dobór takich pracowników, którzy będą stanowić wartość dodaną, a nie zagrożenie dla organizacji. Skupiamy się na tym, aby za pomocą metody rekrutacyjno-coachingowej zbudować transparentną relację biznesową z Naszym Klientem oraz Kandydatami.

CERTYFIKACJA DLA FIRM

Już niebawem do naszej oferty usług dołączy jedyny w swoim rodzaju program Certyfikacji Dla Firm, który ma na celu rozwinięcie kompetencji zawodowych u osób zajmujących się obszarem rekrutacji i selekcji w organizacji. Pragniemy podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami skupionymi wokół prowadzenia procesu rekrutacji metodą coachingową.

ROZUMIEMY BIZNES

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu pracowników w następujących branżach: Farmacja, FMCG, IT/TELCO, E-commerce, Przemysł, Bankowość/Finanse

WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH W ZAKŁADCE USŁUGI