Misja i Wartości InterPartners

MISJA INTERPARTNERS

Naszą misją jest pełne zrozumienie potrzeby biznesowej Klienta i dostarczenie mu wartościowych rozwiązań, które zapewnią organizacji realizację strategicznych celów. Inspirujemy do zmian, które są kluczowe dla rozwoju biznesu. Jesteśmy zaangażowani w wykonywanie naszej pracy w oparciu o wartości, które wzbogacają otoczenie biznesowe.

WARTOŚCI INTERPARTNERS

UCZCIWOŚĆ W RELACJACH
Przez uczciwość w relacjach rozumiemy takie działanie, które opiera się na rzeczywiście funkcjonujących wartościach zarówno po stronie naszej, jak i naszego Klienta oraz w myśl zasady fair play. Jesteśmy godni zaufania i tego samego oczekujemy od osób, z którymi współpracujemy. Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, jesteśmy szczerzy i otwarci na transparentną komunikację. Jesteśmy spójni. Naszym priorytetem jest zbudowanie relacji biznesowej na bazie harmonii pomiędzy myśleniem, mówieniem a działaniem.

WSPÓŁPRACA DLA NAJLEPSZEGO EFEKTU SYNERGII
Oznacza to dla nas skupienie się na jak najbardziej dokładnym zrozumieniu potrzeb naszego Klienta, aby efekt współpracy był satysfakcjonujący dla wszystkich. Przywiązujemy dużą wagę do rozpoznania prawdziwych intencji i otwartej komunikacji. W naszym zespole dzielimy się i uzupełniamy kompetencjami, dzięki czemu dostarczamy kompleksowego wsparcia dla naszego Klienta. Uważamy, że współpraca służy wyższemu celowi, który stanowi wartość dodaną dla realizowanego projektu i zysk dla każdej ze stron.

SZACUNEK DO SIEBIE I INNYCH
To respektowanie przestrzeni do wyrażenia własnego zdania i poszanowania odrębności każdej ze stron, przez co stajemy się bogatsi i pełniejsi w rozumieniu potrzeb biznesowych. Przykładamy szczególną uwagę do wartości, którymi kierujemy się w życiu oraz którymi kierują się nasi Klienci. Działamy w oparciu o etykę biznesu, traktujemy się poważnie i trzymamy się standardów, które zapewniają najlepszą jakość wykonywanej pracy. Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie bezpieczeństwa dla wspólnie realizowanego projektu.

ROZWÓJ I INSPIRACJA
Pracujemy wielowymiarowo, widzimy szerzej, a każdy z projektów rozpatrujemy w szerokiej pespektywie biznesowej. Poprzez nasze działania stale się rozwijamy i podnosimy swoje kompetencje, aby relacja z naszym Klientem stanowiła wartość dodaną dla obu stron. Inspirujemy do tworzenia nowych pomysłów i zmian w biznesie. Współpraca z Nami napędza do działania oraz inicjowania przyszłych działań, a także daje pole do wzajemnego rozwoju. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w rozwój udoskonala relację z naszym Klientem.

REZULTATY I KORZYŚCI
Przez rezultaty i korzyści rozumiemy takie działanie, które nastawione jest na konkretny wynik. Bierzemy odpowiedzialność za efekty pracy, ponieważ mamy świadomość, że stanowią one połączenie korzyści biznesowych i finansowych dla naszego Klienta, a jednocześnie dostarczają wymiernych rezultatów dla nas. Nasi Klienci cenią nas za to, że rozumiemy biznes i potrzebę, aby każde działanie miało swoje przełożenie na wynik finansowy, a wykonana praca rzetelnie wynagrodzona.