Strategic Sales Manager

on 18/01/2019 Aktualne oferty pracy with 0 comments

For our Client global leader in augmented identities we are looking for the position:

Strategic Sales Manager

Qualifications & Skills:

 • Minimum of 5 years of experience in a similar position.
 • Prior experience of selling to the financial sector is required (Banks/Payment Organizations).
 • Bachelor’s Master degree preferably within modern technologies/IT field
 • Strong technical/IT and sales skills
 • Deep knowledge of the modern technologies, biometrics, IoT, digital payments, card processing solutions and tokenization area
 • 100% Self-discipline to operate with limited immediate supervision
 • Knowledge of the bank industry IT infrastructure, key components
 • Understanding of financial industry business needs i.e. in payments and authentication areas
 • Ability to work with technical teams in order to define feasible solutions and timelines
 • Ability to plan and priorities tasks
 • Capacity to understand and manage multiple projects
 • Respect for standard operation patterns & procedures
 • Excellent Customer Relationship Management skills, and ability to create network at top level at banks

Fluent in English

Responsibility:

 • Identifying and selling major opportunities (upselling/complex sales), new contracts win, Solutions/Digital
 • Payment, services, power cards, contract renewals
 • Contract Negotiations
 • Defining and managing the Account Plan and strategy
 • Focus on complex sales: contract renewal, winning tenders, selling complex offers
 •   Push one stop shop value proposition
 • Feed global offer strategy with regional needs/trends (influence roadmap)
 • Customisation of the offer to the local needs
 • Promote complex sales offering
 • Define and lead innovation sessions
 • Regional lobbying (Schemes, regulators…)
 • Create Business cases

Other informations

Benefits

Sales Incentive Plan bonus

Company car

Medical care

 

If you are interested in this position e are kindly requested to send their CV to m.pietrzak@interpartners.pl

Consent to the processing of personal data.

Please add the following clauses to each application:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez InterPartners Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zdobnicza  2, 02 439 Warszawa, email: daneosobowe@interpartners.pl,  tel.: 48 691 887 087, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS [], (dalej „ADO”).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ADO mogą Państwo skontaktować się z ADO pod adresem daneosobowe@interpartners.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w uzasadnionym interesie ADO i wyłącznie w celu oraz w zakresie, dla którego zostały zebrane.

Odbiorcy danych osobowych

ADO może przekazywać dane osobowe podmiotom zainteresowanym kandydatami do pracy lub świadczenia usług, będącym klientami ADO oraz swoim podwykonawcom/usługodawcom.

Okres przechowywania danych osobowych

ADO przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres niezbędny do jej zakończenia. Jeśli wyrażą Państwo również zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych ADO lub prowadzenie działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności i przydatności dla ADO, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii, sprostowania tych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając taką informację na adres daneosobowe@nterpartners.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego ADO dokonał na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest jednak niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym oraz do otrzymywania pełnej informacji na temat ofert i działalności InterPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.