Outplacement PlanActing

 

OUTPLACEMENT PLANACTING

Outplacement PlanActing jest  jednym z elementów budowania pozytywnego wizerunku Pracodawcy na rynku.

To usługa wybierana przez Pracodawcę w celu zapewnienia swojemu pracownikowi profesjonalnego wsparcia w procesie zmiany zawodowej. Każda trudna sytuacja w życiu zawodowym taka jak np. odejście z pracy, jest sytuacją szczególnie stresującą, ale także umożliwiającą doświadczenie zmiany i odkrycie w sobie nowych talentów i kompetencji. Umiejętnie spojrzenie na taką sytuację sprawia, że odchodzący pracownik otrzymuje szansę do rozwoju, a Pracodawca buduje i wzbogaca  EMPLOYER BRANDING na rynku.

Z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze rezultaty w procesie zmiany zawodowej uzyskuje się podczas procesu, który zawiera następujące obszary:

TALENTY – koncentracja na mocnych stronach (przy użyciu narzędzi diagnostycznych)
PRZEKONANIA – praca z przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi
NARZĘDZIA COACHINGU KARIERY – Plan działania, CV, List Motywacyjny, Rozmowa Rekrutacyjna
PROFESJONALNE WSPARCIE – psychologiczno – mentoringowe

Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu!