Doradztwo Biznesowe

 
 
DORADZTWO BIZNESOWE

W ramach usługi Doradztwo Biznesowe oferujemy dedykowane szkolenia projektowane indywidualnie pod określoną potrzebę biznesową Klienta. .

TALENT POWER LIDER – AUTENTYCZNY LIDER
Jedne z naszych dedykowanych programów dla managerów/liderów, aby zwiększyli swoją skuteczność w zarządzaniu sobą, zespołem i osiągali ponadprzeciętne wyniki w pracy.

CZYM Program SIĘ WYRÓŻNIA NA RYNKU DLA LIDERÓW?

1. Jest oparte o długoletnie doświadczenia pracy z liderami
2. Jest autorskim podejściem do pracy z blokadami rozwoju potencjału
3. Daje uczestnikom cenną i unikatową wiedzę na temat ich samych
4. Buduje otwartość na swoje słabe strony – daje narzędzia do działania w kierunku budowania rozwiązań
5. Wartości jakie przekazuje to: Zaufanie do samego siebie i innych, Autentyczność, Współpraca, Docenianie siebie i innych

EFEKTY PROGRAMU DLA UCZESTNIKÓW:

• Wzrost świadomości swojego potencjału i potencjału zespołu
• Umiejętność działania i podejmowania decyzji zgodnie z wartościami
• Umiejętność autoprezentacji swojej autentyczności wobec zespołu i Klienta
• Promowanie postawy proaktywności Apply to yourself
• Wzrost świadomości ograniczających przekonań – wychodzący ze strefy bez-pieczeństwa – zmieniający nisko rokujące nawyki swoje i zespołu – wspierający w tym swój zespół
• Umiejętność konfrontowania się rozwojowo z porażką – wyciągać lekcje – i dawać na to przestrzeń zespołowi
• Działanie i zdecydowanie, aby modyfikować swoje cele oraz cele zespołowe
• Otwartość na informację zwrotną od zespołu
• Najskuteczniejsza metoda motywacji – dobry przykład oraz pokazanie ludziom co mają w sobie cennego, wyjątkowego
• Współodpowiedzialność za sukcesy i porażki

PROGRAM OPARTE O TWARDE PODSTAWY TEORETYCZNE M. IN.:

• Teoria rozwoju talentów Gallupa – praca z potencjałem
• Praca z przekonaniami wg Roberta Diltsa
• Praca na wartościach
• Techniki motywacyjnej pracy z zespołem opartej o komunikowanie mocnych stron

 
 

 
 
Szkolenia Biznesowe